ระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลนิติวิทยาศาสตร์

 

ระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลนิติวิทยาศาสตร์

Forensic Integrated Database System

 

 

 

ระบบ FIDS

 •      ระบบ FIDS หรือระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลนิติวิทยาศาสตร์ ( Forensic Integrated Database System) เป็นระบบการจัดการฐานข้อมูลนิติวิทยาศาสตร์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10 พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

 

นวัตกรรม

 •      ระบบ FIDS ถือว่าเป็น “นวัตกรรม”ใหม่ ในการบริหารจัดการฐานข้อมูลนิติวิทยาศาสตร์สำหรับประเทศไทย โดยสามารถที่จะเชื่อมโยงข้อมูลเหตุการณ์ความมั่นคง ข้อมูลวัตถุพยาน และข้อมูลผลการตรวจพิสูจน์หลักฐานอย่างเป็นระบบ ย้อนไปจนถึงปี 2547 ทำให้เห็นการก่อเหตุเป็นเครือข่าย รวมถึงพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อฝ่ายสืบสวนสอบสวน รวมถึงอัยการ และศาล ในการติดตามผู้กระทำความผิดและใช้เป็นหลักฐานสำคัญในการลงโทษผู้กระทำความผิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

การทำงาน

 •      ลักษณะการทำงานของระบบ FIDS เริ่มต้นจากการป้อนข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ความมั่นคง ข้อมูลวัตถุพยานที่พนักงานสอบสวนส่งตรวจพิสูจน์ และข้อมูลผลการตรวจพิสูจน์หลักฐานลงในโปรแกรมฐานข้อมูล จากนั้นโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะทำการวิเคราะห์และประมวลผลแล้วจะแสดงผลการเชื่อมโยงเหตุการณ์ในรูปของแผนผัง (ภาพประกอบ)

 

 

ระบบฐานข้อมูล (Data Base)

 •      ระบบฐานข้อมูล คือระบบจัดเก็บข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่ง ศพฐ.10ได้รวบรวมข้อมูลเหตุการณ์ความมั่งคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อมูลการตรวจเก็บวัตถุพยานในที่เกิดเหตุ และข้อมูลผลการตรวจพิสูจน์หลักฐาน ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา ปัจจุบันระบบฐานข้อมูลของ ศพฐ.10 ประกอบด้วยฐานข้อมูลเหตุการณ์ ฐานข้อมูลอาวุธปืน ฐานข้อมูลลายนิ้วมือ ฐานข้อมูล DNA และฐานข้อมูล Toolmark และจะมีฐานข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมอีกในอนาคต
 •      ระบบฐานข้อมูล ถือเป็นปัจจัยสำคัญของระบบ FIDS เพราะในการแสดงแผนผังการเชื่อมโยงข้อมูลทางคดีนั้น ระบบ FIDS จะทำการวิเคราะห์และประมวลผลการเชื่อมโยงเหตุการณ์กับวัตถุพยาน จากระบบฐานข้อมูล

 

 

คดีตัวอย่าง

 •      วันที่ 6 พ.ค. 58 คนร้ายใช้อาวุธปืนกราดยิงนายสรรเพชร กาญจนเทพ และ นางนพรันต์ กาญจนเทพ เสียชีวิตและจุดไฟเผา ขณะขับรถเร่ขายของภายในหมู่บ้าน บ้านตันหยง ม.2 ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา

 

ผลตรวจพิสูจน์อาวุธปืน

 •      จากเหตุการณ์ เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่เกิดเหตุได้ตรวจพบปลอกกระสุนปืนเล็กกล ขนาด .223 (5.56 มม.)  จำนวน 4 ปลอก ซึ่งจากการตรวจพิสูจน์ทำให้ทราบว่าปลอกกระสุนปืนดังกล่าวใช้ยิงมาจากปืน M16 กระบอกเดียวกัน และเมื่อตรวจสอบกับฐานข้อมูลของ ศพฐ.10 พบว่าปืนกระบอกนี้ เคยก่อเหตุมาแล้ว จำนวน 3 คดี
 •      และตรวจพบปลอกกระสุนปืน ขนาด 7.62 มม. RUSSIAN จำนวน 4 ปลอก ซึ่งจากการตรวจพิสูจน์ทำให้ทราบว่าปลอกกระสุนปืนดังกล่าว ใช้ยิงมาจากปืน AK-47 กระบอกเดียวกัน และเมื่อตรวจสอบกับฐานข้อมูลของ ศพฐ.10 พบว่าปืนกระบอกนี้ เคยก่อเหตุมาแล้ว จำนวน 4 คดี

 

การใช้ระบบ FIDS เชื่อมโยงเหตุการณ์กับฐานข้อมูล

                

 •      แผนผังเชื่อมโยง FIDS ระดับ 1 แสดงผลการเชื่อมโยงข้อมูลทางคดี เริ่มต้นจากเหตุการณ์ต้นเรื่อง(สีเทา) แสดงผลการตรวจวัตถุพยานเป็นอาวุธปืน(สีแดง) จำนวน 2 กระบอก กระบอกที่ 1 เป็นอาวุธปืน M16 มีความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ จำนวน 3 เหตุการณ์ (สีน้ำเงิน) ในพื้นที่ สภ.บันนังสตา 2 เหตุการณ์ และพื้นที่ สภ.ปะแต 1 เหตุการณ์
 •      และอาวุธปืนกระบอกที่ 2 เป็นอาวุธปืน AK-47 มี ความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ จำนวน 4 เหตุการณ์(สีน้ำเงิน)

 

 

 

 

 

 

 

 

 •      แผนผังเชื่อมโยง FIDS ระดับ 2 แสดงผลการเชื่อมโยงข้อมูลทางคดี จากเหตุการณ์ (สีน้ำเงิน) จำนวน 7 เหตุการณ์ แสดงผลการตรวจวัตถุพยาน เป็นอาวุธปืน(สีชมพู) จำนวน 8 กระบอก ประกอบด้วยอาวุธปืน M16 จำนวน 4 กระบอก อาวุธปืน AK-47 จำนวน 3 กระบอก และอาวุธปืน HK-33 จำนวน 1 กระบอก มีความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ จำนวน 9 เหตุการณ์ (สีฟ้า) ในเขตพื้นที่ สภ.บันนังสตา
 •      และ จากเหตุการณ์ (สีน้ำเงิน) จำนวน 1 เหตุการณ์ มีผลการตรวจวัตถุพยานตรงกับ DNA ของนายพาดือลี กาจะลากี (สีม่วง) ซึ่งตรวจเก็บเยื่อบุกระพุ้งแก้มเมื่อวันที่ 30 ธ.ค.56 (สีฟ้า) และวันที่ 7 ก.พ. 57 (สีฟ้า)

 

 

 

 

 •      แผนผังเชื่อมโยง FIDS ระดับ 3 แสดงผลการเชื่อมโยงข้อมูลทางคดี จากเหตุการณ์ (สีฟ้า) จำนวน 9 เหตุการณ์ แสดงผลการตรวจวัตถุพยาน เป็นอาวุธปืน(สีชมพูอ่อน) จำนวน 2 กระบอก ประกอบด้วยอาวุธปืน AK-47 จำนวน 1 กระบอก และอาวุธปืน .40S-W จำนวน 1 กระบอก
 •      และจากเหตุการณ์ (สีฟ้า) จำนวน 1 เหตุการณ์ มีผลการตรวจวัตถุพยานตรงกับ DNA จากวัตถุพยาน (สีเขียว) ในเหตุยิงด.ช.ลุกมานฯ เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 57 ในพื้นที่ สภ.บันนังสตา   (สีฟ้าอ่อน)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้บังคับบัญชา

                   

 

พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ
  ผบช.สพฐ.ตร.

พล.ต.ต.สันติ์  สุขวัจน์ 
รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒)

 

พล.ต.ต.ณฐพล  สามเสน
ผบก.ศพฐ.๑๐

Vina Awesome Image Slider

เว็บไซต์ ศพฐ.10

 

ตรวจสอบผลการตรวจพิสูจน์

Warning: include_once(analyticstracking.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/scdcforens/domains/scdc10.com/public_html/templates/pjo_advancedyards_free/index.php on line 24 Warning: include_once(): Failed opening 'analyticstracking.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php53/lib/php') in /home/scdcforens/domains/scdc10.com/public_html/templates/pjo_advancedyards_free/index.php on line 24