ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับคณะผู้แทน OIC 020260

วันที่ 2 ก.พ.60 เวลา 13.30 น. พ.ต.อ.ทิวธวัช นครศรี รอง ผบก.ศพฐ.10 เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับคณะผู้แทน OIC โดยมี รอง ผอ.กอ.รมน.ภาค 4 สน.เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 1 สขว.กอ.รมน.ภาค 4 สน.