วิทยากรบรรยายพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 2

วันที่ 3 ก.พ. 60  เวลา08.30 น. พล.ต.ต.ชัยศักดิ์ เอื้อกฤดาธิการ ผบก.ศพฐ.10 พร้อมด้วย พ.ต.อ.ทนงค์ ทองประดับเพชร นวท.(สบ5)ศพฐ.10 เป็นวิทยากร บรรยาย พยานหลักฐานทาง นิติวิทยาศาสตร์ ให้กับพนักงานสอบสวนที่มาปฏิบัติ หน้าที่ในพื้นที่ จชต.รุ่นที่ 2 ณ โรงเรียนการเมือง ศชต.