กิจกรรม Big Cleaning Day 150260

วันที่ 15 ก.พ.60  เวลา 14.30 น. ข้าราชการตำรวจในสังกัด ศพฐ.10/ศนต.จชต. ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อพัฒนาทำความสะอาด เตรียมความพร้อมสถานที่ ในการเตรียมรับเสด็จฯ เนื่องในวโรกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิด รพ.ยะลาสิริรัตนรักษ์ โดยมี พล.ต.ต.คัชชา ธาตุศาสตร์ รอง ผบช.ศชต. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ณ หน้าอาคาร ศชต.