ต้อนรับการตรวจเยี่ยมของ คณะ OIC 160260

วันที่ 16 ก.พ.60 เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.ชัยศักดิ์ เอื้อกฤดาธิการ ผบก.ศพฐ.10 พร้อมด้วย พ.ต.อ.ทนงค์ ทองประดับเพชร นวท.(สบ.5) และข้าราชการตำรวจ ศพฐ.10 ร่วมต้อนรับการมาตรวจเยี่ยมของ คณะ OIC ณ ศพฐ.10 อ.เมือง จ.ยะลา