ผู้ช่วยทูตฝ่ายตำรวจญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และคณะ เดินทางมาเยี่ยม ศพฐ.10

วันที่ 14 มี.ค. 60 เวลา 16.00 น. ผู้ช่วยทูตฝ่ายตำรวจญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และคณะ เดินทางมาเยี่ยม ศพฐ.10 โดยมี พล.ต.ต.ชัยศักดิ์ เอื้อกฤดาธิการ ผบก.ศพฐ.10 พ.ต.อ.ทนงค์ ทองประดับเพชร นวท.(สบ5)ศพฐ.10 พร้อมกับข้าราชการตำรวจในสังกัด ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ศพฐ.10