ร่วมฝึกท่าบุคคลมือเปล่าและกายบริหารประจำสัปดาห์ 191261

พิมพ์
หมวด: ภารกิจผู้บังคับบัญชา

วันที่ 19 ธ.ค.61 เวลา 14.30 น. พล.ต.ต.พิษณุ ฟูปลื้ม ผบก.ศพฐ.10 และข้าราชการตำรวจในสังกัด ศพฐ.10 ร่วมฝึกท่าบุคคลมือเปล่าและกายบริหารประจำสัปดาห์ ณ บริเวณหน้าอาคาร ศพฐ.10