พิธีฌาปนกิจศพ บิดาของ ร.ต.อ.หญิงอรชุมา บถพิบูลย์ นวท.(สบ2) กยส.ศพฐ.10 ณ สมาคมโกวิทยาอนุสรณ์ จังหวัดปัตตานี

พิมพ์
หมวด: ภารกิจผู้บังคับบัญชา

วันนี้ (8 ต.ค.62) เวลา 12.30 น. พ.ต.อ.ดำรงค์ ขำเปลี่ยน นวท.(สบ5) ศพฐ.10 เป็นประธานพิธี พร้อมด้วย พ.ต.อ.กระจ่าง รักษ์ณรงค์ นวท(สบ4)กยส.ศพฐ.10, พ.ต.อ.มีเดช แก่งสันเทียะ นวท.(สบ4) กคม.ศพฐ.10, พ.ต.อ.ภิญโญ อุ่นแดง นวท.(สบ4) กอป.ศพฐ.10 และข้าราชการตำรวจในสังกัด ศพฐ.10 ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ บิดาของ ร.ต.อ.หญิงอรชุมา บถพิบูลย์ นวท.(สบ2) กยส.ศพฐ.10 ณ สมาคมโกวิทยาอนุสรณ์ จังหวัดปัตตานี