พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร.,พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รอง ผบช.สพฐ.ตร.(2) เดินทางมาตรวจเยี่ยม ศพฐ.10

พิมพ์
หมวด: ภารกิจผู้บังคับบัญชา

วันนี้ (26 ธ.ค.62)เวลา 10.00 น.พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร.,พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รอง ผบช.สพฐ.ตร.(2) เดินทางมาตรวจเยี่ยม ศพฐ.10 ทั้งนี้ได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ กำชับการปฏิบัติตามนโยบาย นายกรัฐมนตรี ผบ.ตร. และ สพฐ.ตร. แนวทางการปฏิบัติราชการ หลักการ หลักคิด วิธีคิด ให้รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบและปลูกฝั่งจิตสำนึกของการมารับราชการตำรวจ โดยให้มีจิตวิญญาณความเป็นตำรวจ เน้นการทำงานเป็นทีม ต้องไม่มีความขัดแย้งภายในหน่วย มีระเบียบวินัย ทุกคนต้องใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ประหยัด มีความพอเพียง ตามเศรษฐกิจพอเพียง ทำงานให้มีความสุข สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กำลังพล สร้างชื่อเสียงให้หน่วย ทำงานตามศักยภาพและขีดความสามารถของหน่วยและคนในหน่วย จากนั้น ได้รับฟังแนวทางการพัฒนาหน่วย กลุ่มงานต่างๆ ปัญหาข้อขัดข้องในการปฎิบัติงานและข้อเสนอแนะ หลังจากนั้นได้ตรวจสภาพอาคารที่ทำการและห้องปฏิบัติงานรวมทั้งสภาพอุปกรณ์เครื่องมือในการตรวจสถานที่เกิดเหตุและตรวจพิสูจน์หลักฐานในหน้างานกลุ่มงานต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วย ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานต่อไป โดยมี พล.ต.ต.ณฐพล สามเสน ผบก.ศพฐ.10 ,พ.ต.อ.ดำรงค์ ขำเปลี่ยน นวท.(สบ5)ศพฐ.10 ผู้บังคับบัญชา และข้าราชการตำรวจในสังกัด ศพฐ.10 ให้การต้อนรับ ณ ศพฐ.10 อ.เมือง จว.ยะลา