วันนี้ (20 ก.ย.65) เวลา 11.30 น. พล.ต.ต.วิสูตร นาคจู ผบก.ศพฐ.10 มอบหมายให้ พ.ต.อ.สราวุธ จงจิต นวท.(สบ5)ศพฐ.10(2) เป็นประธานปิด การฝึกอบรมเทคนิคพิเศษในการตรวจเก็บรอยลายนิ้วมือแฝง ระหว่างวันที่ 14-20 ก.ย.2565 โดยมี ข้าราชการตำรวจ นวท.(สบ 1)ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ในสังกัด ศพฐ.10 เข้ารับการฝึกอบรม ณ ห้องประชุม ศปก.ศพฐ.10