วันที่ 29 พ.ย.60 เวลา 14.30 น. พ.ต.อ.พิษณุ ฟูปลื้ม รรท.ผบก.ศพฐ.10 บรรยาย ความรู้เกี่ยวกับนิติวิทยาศาสตร์ให้กับผู้ปฎิบัติงาน ด้านความมั่นคง ณ โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา