วันที่ 27 ธ.ค.60 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.พิษณุ ฟูปลื้ม ผบก.ศพฐ.10 บรรยายพิเศษ"การสืบสวนสอบสวนคดีความมั่นคงใน จชต."โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการสอบสวน คดีความมั่นคง จชต. รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 26-28 ธ.ค.60 โดยมี พงส.ในพื้นที่ จชต. เข้ารับการอบรมฯ จำนวน 100 นาย ณ ห้องประชุมเกียรติอดุลย์ ศปก.ตร.สน. อ.เมือง จว.ยะลา