ประชาสัมพันธ์/ดาวน์โหลด

โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด

ประกาศเจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่   (No Goft Policy) 

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ปีงบประมาณ 2567   

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ  

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

เจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Goft Policy)

ประชาสัมพันธ์ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.........

รายงานขอรับความเห็นชอบและอนุมัติใช้ราคากลางรายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องตรวจเอกสาร เพื่อพัฒนาการตรวจพิสูจน์เอกสาร 

โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจพิสูจน์เอกสาร เพื่อพัฒนาการตรวจพิสูจน์เอกสาร 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 

ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารที่พัก ศพฐ.10 

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

การขายทอดตลาดยานพาหนะของราชการ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นใช้ในราชการ

การขายทอดตลาดยานพาหนะของราชการ

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นใช้ในราชการ

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ๖เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ - เมษายน ๒๕๖๔

แนวทางการปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์สำหรับข้าราชการตำรวจต่อศาสนิกชนต่างๆ                                                                                                                                                                      
เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน  

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคุรุภัณฑ์ 

สรุปผลการประเมินราคา 

โครงการก่อสร้างอาคารโรงตรวจพิสูจน์การขูดลบแก้ไขเลขหมายประจำรถ 

ราคากลางตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  

ราคากลางตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  

ราคากลางตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

ผู้บังคับบัญชา

                                                                          พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ        ผบช.สพฐ.ตร.

 

       พล.ต.ท.ดิเรก ธนานนท์นิวาส

          ที่ปรึกษา (สบ ๘) สพฐ.ตร.

   

  พล.ต.ต.วิชชุโชติ ขวัญใจธัญญา

ผบก.ศพฐ.๑๐

 

ตรวจสอบผลการตรวจพิสูจน์

ประชาสัมพันธ์/ประกาศทั่วไป

Warning: include_once(analyticstracking.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/scdcforens/domains/scdc10.com/public_html/templates/pjo_advancedyards_free/index.php on line 24 Warning: include_once(): Failed opening 'analyticstracking.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php53/lib/php') in /home/scdcforens/domains/scdc10.com/public_html/templates/pjo_advancedyards_free/index.php on line 24