จัดซื้อจัดจ้าง

ร่างขอบเขตของงานและกำหนดหลักเกณฑ์พิจารณาดำเนินการจ้างเหมาย้ายระบบตรวจสอบประวัติอาชญากรงานทะเบียนประวัติอาชญากร  

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องตรวจพิสูจน์เอกสาร โดยวิธีคัดเลือก 

 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖ 

รายงานขอรับความเห็นชอบและอนุมัติใช้ราคากลางรายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องตรวจเอกสาร เพื่อพัฒนาการตรวจพิสูจน์เอกสาร 

 จัดซื้อครุภัณฑ์ตอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานการขอสำเนาข้อมูลข่าวสารราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม 

 ร่างขอบเขตงานและคุณลักษณะเฉพาะของโครงการจัดซื้อเครื่องตรวจพิสูจน์เอกสาร เพื่อพัฒนาการตรวจพิสูจน์เอกสาร

 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

 

ผู้บังคับบัญชา

                   

  

พล.ต.ท.วีระ จิรวีระ
  ผบช.สพฐ.ตร.

พล.ต.ต.สันติ์  สุขวัจน์ 
ที่ปรึกษา (สบ๘)

 

พล.ต.ต.วิสูตร  นาคจู
ผบก.ศพฐ.๑๐

เว็บไซต์ ศพฐ.10

 

ตรวจสอบผลการตรวจพิสูจน์

ประชาสัมพันธ์/ประกาศทั่วไป

Warning: include_once(analyticstracking.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/scdcforens/domains/scdc10.com/public_html/templates/pjo_advancedyards_free/index.php on line 24 Warning: include_once(): Failed opening 'analyticstracking.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php53/lib/php') in /home/scdcforens/domains/scdc10.com/public_html/templates/pjo_advancedyards_free/index.php on line 24