ประชาสัมพันธ์/ประกาศทั่วไป

ร่างขอบเขตงานและคุณลักษณะเฉพาะของครงการจัดซื้อเครื่องตรวจพิสูจน์เอกสาร เพื่อพัฒนาการตรวจพิสูจน์เอกสาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 

ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารที่พัก ศพฐ.10 

การขายทอดตลาดยานพาหนะของราชการ พ.ศ. ๒๕๖๔   

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นใช้ในราชการ

การขายทอดตลาดยานพาหนะของราชการ

Warning: include_once(analyticstracking.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/scdcforens/domains/scdc10.com/public_html/templates/pjo_advancedyards_free/index.php on line 24 Warning: include_once(): Failed opening 'analyticstracking.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php53/lib/php') in /home/scdcforens/domains/scdc10.com/public_html/templates/pjo_advancedyards_free/index.php on line 24