โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ ณ วัดยะลาธรรมมาราม

วันที่ 25 พ.ค.60 เวลา 09.30 น. พ.ต.อ.ภิญโญ อุ่นแดง นวท.(สบ 4) กอป.ศพฐ.10 พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ ณ วัดยะลาธรรมมาราม อ.เมือง จ.ยะลา