ทดสอบสมรรถภาพร่างกายข้าราชการตำรวจ ครั้งที่ 2

วันที่ 27 ก.ย.60  เวลา 14.30 น. พ.ต.อ.ทิวธวัช นครศรี รอง ผบก.ศพฐ.10 พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมทดสอบสมรรถภาพร่างกายข้าราชการตำรวจ ครั้งที่ 2 ณ บริเวณหน้าอาคาร ศพฐ.10