กิจกรรมพบปะยามเช้าเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น

วันที่ 11 ต.ค.60 เวลา 07.30 น. พ.ต.อ.ทิวธวัช นครศรี รอง ผบก.ศพฐ.10 ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้าเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ ในการปฏิบัติงานของส่วนราชการและสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน โดยมี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา เป็นผู้ประสานงาน ณ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา