ปัญหาความไม่สงบของจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (เทพา จะนะ นาทวีและสะบ้าย้อย ) ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงได้พยายามก่อเหตุร้ายต่างๆ เช่น การวางระเบิด การลอบยิง การวางเพลิง รวมถึงการก่อกวนในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การวางระเบิดปลอม การแขวนป้ายผ้าโจมตีฝ่ายตรงข้าม สิ่งต่างๆเหล่านี้ส่งผลให้เกิดการเสียชีวิต การบาดเจ็บ ทั้งทางกายและจิตใจ รวมถึงสูญเสียทรัพย์สินตลอดจนลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างประเมินค่าไม่ได้

    สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เป็นหน่วยงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีหน่วยงานปฏิบัติงานกระจายอยู่ในทุกจังหวัดของประเทศไทย โดยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อันได้แก่ จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จะอยู่ในความรับผิดชอบของ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10 จังหวัดยะลา ซึ่งมีหน่วยงานในสังกัด 2 หน่วยงานคือ พิสูจน์หลักฐานปัตตานีและพิสูจน์หลักฐานนราธิวาส มีภารกิจหลักในการนำวิทยาศาสตร์หรือนิติวิทยาศาสตร์ มาใช้ในการวิเคราะห์พยานหลักฐานที่ได้จากสถานที่เกิดเหตุ หรือใช้พิสูจน์บุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีต่างๆ ทำให้สามารถอธิบายพฤติการณ์ เชื่อมโยงเหตุการณ์ และเป็นพยานหลักฐานยืนยันผู้กระทำความผิดตามหลักกฎหมาย

     Conflict in Thailand’s three southern border provinces of Yala, Pattani, and Narathiwat and four  districts of Songkhla (Thepha,Chana, Na Thawi, and Saba Yoi) has persisted for a decade. The conflict has been marked by violent incidents perpetrated by insurgents and other elements,including bombings, assassinations, and arson, as well as associated activities such as planting fake bombs and hanging banners and posting other messages that aim to offend or provoke opponents. These tragic events have resulted in the loss of thousands of lives, physical injuries and mental trauma, damage to property, and economic losses.

          The Office of Forensic Science Police is a specialty unit of the Royal Thai Police. It maintains operational unit in every province of Thailand. The Police Forensic Science Center 10 (PFSC 10) Yala province is responsible for criminal and security cases in Yala, Pattani, and Narathiwat, working in close cooperation with the Police Forensic Science units in Pattani, and Narathiwat provinces. Its principal mission is to use forensic and other scientific techniques to analyze evidence collected from crime scenes and/or to identify perpetrators in criminal cases. Forensic evidence can help investigators to understand the events behind a crime and to identify offenders and bring them to justice.

ผู้บังคับบัญชา

                                                                           พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ        ผบช.สพฐ.ตร.

 

       พล.ต.ท.ดิเรก ธนานนท์นิวาส

          ที่ปรึกษา (สบ ๘) สพฐ.ตร.

   

  พล.ต.ต.วิชชุโชติ ขวัญใจธัญญา

ผบก.ศพฐ.๑๐

 

ตรวจสอบผลการตรวจพิสูจน์

ประชาสัมพันธ์/ประกาศทั่วไป

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
งานบริการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม

ตรวจสอบประวัติด้วยชื่อ-ชื่อสกุล

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon รูปภาพ เอกสารประกอบการตรวจสอบประวัติด้วยชื่อ-ชื่อสกุล                                   ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon รูปภาพหนังสือยินยอมให้ตรวจประวัติบุคคล

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon รูปภาพ ตารางแบบฟอร์มตรวจสอบประวัติด้วยชื่อ - ชื่อสกุล                                    ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon รูปภาพตัวอย่างหนังสือนำส่งตรวจชื่อ-ชื่อสกุล 

 

 

ตรวจสอบประวัติด้วยลายพิมพ์นิ้วมือ

 

เอกสารที่ต้องนำมาตรวจสอบประวัติบุคคล

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon รูปภาพ ตัวอย่างหนังสือนำส่งหน่วยงานราชการ (คนไทย) สำหรับหน่วยงานต่างๆ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon รูปภาพตัวอย่างหนังสือนำส่งหน่วยงานราชการ (คนต่างชาติ) สำหรับหน่วยงานต่างๆ

 

ตัวอย่างหนังสือนำส่ง ตรวจสอบประวัติด้วยลายพิมพ์นิ้วมือ สำหรับหน่วยงานต่างๆ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon รูปภาพตัวอย่างหนังสือนำส่งใบขับขี่สาธารณะ                                               ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon รูปภาพตัวอย่างหนังสือนำส่งจาก ตม.

 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon รูปภาพตัวอย่างหนังสือนำส่งบริษัทเอกชน (คนไทย)                                         ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon รูปภาพตัวอย่างหนังสือบริษัทรักษาความปลอดภัย

 

คลิปประชาสัมพันธ์
เว็บไซต์น่าสนใจ
Warning: include_once(analyticstracking.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/scdcforens/domains/scdc10.com/public_html/templates/pjo_advancedyards_free/index.php on line 24 Warning: include_once(): Failed opening 'analyticstracking.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php53/lib/php') in /home/scdcforens/domains/scdc10.com/public_html/templates/pjo_advancedyards_free/index.php on line 24